I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Poniższy dokument reguluje działania sprzedającego i klienta

2.Sklep internetowy www.kiszonki.sklep.pl, Mateusz Niciejewski, ul. Ł, 62 -800 Kalisz prowadzi sprzedaż detaliczną kiszonek za pośrednictwem sieci Internet.

3.Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja poniższego Regulaminu

4.Zamówienia w sklepie www.kiszonki.sklep.pl mogą być składane 24 godziny na dobę wykluczając przerwy techniczne i konserwacyjne.

5.Ceny produktów podane w serwisie www.kiszonki.sklep.pl są cenami brutto.

6.Koszt wysyłki nie jest wliczony w podaną cenę

 

Aktualna PROMOCJA – koszt dostawy gratis przy zamówieniu minimum 100 PLN, przy płatności „przedpłata”

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji

 

 

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kiszonki.sklep.pl  odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach sklepu. Złożenie zamówienia równoważne jest z zaakceptowaniem regulaminu.

2.W celu realizacji zakupu niezbędne jest podanie danych teleadresowych Klienta tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

3.Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowych danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie podjęcia realizacji zamówienia w przypadku:
• niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia
• nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia
przy wyborze płatności „przedpłata”

 

III.METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE kiszonki.sklep.pl

1.Płatności „przedpłata” w sklepie www.kiszonki.sklep.pl   możliwa jest za pośrednictwem serwisu płatności internetowych cashbill.pl lub szybkiego przelewu internetowego.

2.Dokonanie płatności możliwe jest również poprzez zwykły przelew na nasze konto bankowe: Numer konta podany w zakładce płatności

3.Płatność przy odbiorze. W momencie dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. Należność za zamówienie będzie pobrana przez kuriera.

 

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to: – Kurier DPD,  Kurier InPost: 1-2 dni robocze

KOSZTY WYSYŁKI: – Kurier DPD płatność z góry: 13,00 zł-

Kurier DPD płatność przy odbiorze: 19,00 zł

 

Zamówienie wysyłane jest pod adres dostawy wskazany w formularzu przez Klienta

W przypadku, gdy przesyłka może się opóźnić Sprzedający poinformuje Klienta o powstałej sytuacji.

 

Aktualna „PROMOCJA” – koszt dostawy gratis przy zamówieniu minimum 35PLN, przy płatności „przedpłata”

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji

 

V. REKLAMACJA I REGULAMIN REKLAMACJI

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem sklepu oraz z  Ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić:

pisząc na adres e-mail: nitymati@poczta.fm

 

Składana reklamacja, powinna zawierać co najmniej:

Twoje imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu
•Datę zawarcia zakupu,
• Opis reklamacji.
Wysyłany, reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony – zapakowany w karton oraz oklejony taśmą i streczem.

Sprzedający ustosunkuje się do każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

VI. ZWROT

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów klient proszony jest o przemyślane zakupy Przed dokonaniem zwrotu klient proszony jest o informację mailową: nitymati@poczta.fm Regulamin sklepu przewiduje iż kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w sklepie kiszonki.sklep.pl, w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.z 2014 nr 827).

Koszt zwrotu produktów pozostaje w całości po stronie klienta. Wysyłany, reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony – zapakowany w karton oraz oklejony taśmą i streczem.

Zwrot kwoty zakupu zostanie zwrócony na konto podane prze Klienta po uprzednim sprawdzeniu stanu aktualnego, fizycznego oraz uszkodzeń przesłanych produktów.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest sklep kiszonki.sklep.pl

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz jeśli Klient wyraził oddzielną zgodę – do informowania o nowych produktach oraz promocjach w sklepie.

 

Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich zmiany, a także całkowitego usunięcia ich z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa:- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu sklepu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

O zmianach regulaminu sklepu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform.